Advertisement

https://deepscene.files.wordpress.com/2010/04/flyerdef11.pdf

“… ’s Avonds als ik mijn broek in spanner klem, denk ik wel eens: er zou wel een dag kunnen komen waarop dat raadselachtige systeem van het huiselijke, waarvoor ik alleen de verantwoording draag, reddeloos in elkaar zou storten. Dat hele grote keurige wonen, deze kosmos van het zich aankleden, toilet maken en vooral het afsluiten van kasten zou weleens plotseling in kunnen storten…”

Het is winter. We zijn te gast in het verlaten appartement van Marie Steuber, waar Julius en Olaf hun intrek hebben genomen om samen gelukkig te worden. Ze zijn echter gevangen in de wereld van hun persoonlijke denkbeelden en leefpatronen en tonen het onvermogen om tot elkaar te komen. Julius vergelijkt hen beiden met een weerhuisje: ‘ Als hij uit het raam kijkt en ik de kamer in dan gaat het regenen of sneeuwen. Als ik het raam uitkijk en hij de kamer in dan komt er zonneschijn’. De twijfel en het wantrouwen wordt steeds groter als fragmenten van oude pijnlijke herinneringen worden opgeroepen en ze geconfronteerd worden met de relativiteit van hun leefwereld en hun ordeningsprincipes.

Met het ritmisch geluid van de deurbel verschijnen verschillende personen die in hun belevingswereld zijn blijven steken en verloren herinneringen met zich meedragen.

Centraal in hun leven staat demonisch de jonge vrouw Marie Steuber als de metafoor voor hun ongelukkige zoektocht. Ze zoekt haar geluk in de magie en in de liefde bij verschillende mannen. Ze worstelt echter met een innerlijke leegte en wordt geconfronteerd met de zinloosheid van haar bestaan.

De historie, de tijd, de wetenschap, het geloof, de kunst, de moraal maar ook de kleinburgerlijke wereld met het geheim, de jaloezie , de belediging en de zinlose strijd, zijn de structuren waarbinnen de personages van Botho Strauss ordening en betekenis in hun leven zoeken. Ze hebben de primaire behoefte om dit te vinden buiten zichzelf in de liefde bij de ander. In het stuk wordt de zinloosheid en het onvermogen op subtiele en humoristische wijze in de verschillende dialogen belicht.

Met de gefragmenteerde verhaallijn toont Botho Strauss zijn postmoderne opvattingen waarvan enkele fundamentele kenmerken zijn: het relativisme en wantrouwen in de grote ordenende principes als religie, politiek, wetenschap, kunst en door een radicale twijfel aan de kenbaarheid van alles wat is. De ondertoon in dit stuk getuigt van een zeker cultuurpessimisme: de vervlakking van de maatschappij door toedoen van massamedia leidt tot contactarmoede: mensen worden economische producten die in feite niet meer echt met elkaar communiceren, maar veeleer een soort reclameslogans spuien.

Het thema zal in wisselende mozaïeken van licht, beeld, tekst, beweging en geluid aan de toeschouwer gepresenteerd worden. Een theaterstuk waarmee de acteurs en de toeschouwers meegenomen worden op een ontdekkingsreis, een ervaring. Theater dat stimuleert tot verwondering als sleutel voor de verbeelding.

https://deepscene.files.wordpress.com/2010/04/posterdef13.pdf

Posted by: deepscene | December 29, 2009

intro The Time and the Space

http://vimeo.com/8441472

This is the intro of the multimediaplay The Time and The Space. Free at the text of the postmodern writer Botho Strauss: Die Zeit und Das Raum

Marie Steuber, the protagonist in this piece, is the metaphor of Artemis the goddess of the hunt. It’s about her inability to shape the inner and the outer visible in one identity. The piece is placed in the discussion that the rational absolute reality don’t exists and it makes the limitations of the physical reality visible. Life is watching and being watched. Polarities which will never fall together. The postmodern views of Botho Strauss influenced the piece with some basic characteristics such as relativism and distrust of the great organizing principles of religion, politics, science, art and a radical doubts about the knowability of everything

In this play Pi takes the actors and the audience on a journey, an experience. Theater that stimulates: surprise as key to the imagination. Communication with the viewer takes place not only through the meanings of places and the recognition of fixed patterns but is mainly at the level of confrontation. Pi would like to go in the border area between two extremes, the balance that leads to wonder: an area where energy release and the unveiling of new layers of meaning possible.

Posted by: deepscene | December 1, 2009

angstproject in 3 performances at the Theaterfabriek Rotterdam

http://vimeo.com/7908981

angstproject theaterfabriek 2009
At the 28th of november 7 students showed their collage of fears after their researchproject of visual theatertecnics in 3 performances at the Theaterfabriek Rotterdam.

Posted by: deepscene | November 12, 2009

Kom naar 4 voorstellingen in de Theaterfabriek Rotterdam

Angstvoorstelling in de Theaterfabriek Rotterdam

zaterdag 21 november en 28 november presenteren 37 studenten 4 voorstellingen in de Theaterfabriek Rotterdam.
Eén van de voorstellingen gaat over angst. De voorstelling is door Bregje Zeegers, Anna van Dijk, Evamei Segon van Banchet, Bart van Lieshout, Jasper Sprengers, Kyra Vancrayelynghe, Saskia van den Bergh en Pi Ernestine de Wilde de Ligny onder leiding van Anne Karin ten Bosch en met ondersteuning van Maart Veldman en Sylvia Weening tot stand gekomen. Het thema angst is van alle zijden belicht en op de vloer uitgespeeld. De voorstelling neemt u mee in een angstavontuur die stof geeft tot reflexie en die  u beslist niet mag missen.
Zie voor reserveringen http://www.rcth.nl/

Posted by: deepscene | November 8, 2009

fearproject concept bart / pi made by deepscene

An other concept fearproject Theaterfabriek Rotterdam made by deepscene
“Normally I feel connected to things. Connected is perhaps a big word for someone who grew up on the edge of a forest, on a large farm. In any case an image which I rather feel peace. Only not today” Bart Lieshout.
“Normaal gesproken voel ik mij verbonden met de dingen. Verbonden is misschien een groot woord voor iemand die is opgegroeid aan de rand van een bos, op een grote boerderij. Het is in elk geval een beeld waar ik enigszins vrede mee kan hebben. Alleen vandaag niet” Bart Lieshout.

Posted by: deepscene | November 3, 2009

fearcollage theaterfabriek rotterdam made by deepscene

a bad dream,  fearcollage

Posted by: deepscene | November 3, 2009

fearproject pi ernestine theaterfabriek rotterdam

fear in your head, your heart, your belly
victims of abuse

Posted by: deepscene | November 3, 2009

fearproject7 concept Anna at Theaterfabriek Rotterdam

Fearproject 7 is another concept of fear,
fear of involvement in a disaster, a car crash or a hijacking.
With Anna, Jasper and Saskia.
Made by deepscene november 2009

Posted by: deepscene | November 2, 2009

fearproject6 at theaterfabriek rotterdam

a dream of fear at theaterfabriek rotterdam, produced by deepscene
with bart, pi, jasper, saskia, bregje, anna

Vodpod videos no longer available.

Older Posts »

Categories